Learn English with Mr. Duncan - Lesson 1 (Introduction)

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu